Projektujemy w harmonii z naturą

Zajmujemy się projektowaniem przestrzeni w krajobrazie. Tworzymy w duchu zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego miejsca. Wierzymy, że estetyka i piękno muszą iść w parze z funkcjonalnością i ponadczasowością rozwiązań.
Skontaktuj się z nami

Projektujemy w harmonii z naturą

Zajmujemy się projektowaniem przestrzeni w krajobrazie. Tworzymy w duchu zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego miejsca. Wierzymy, że estetyka i piękno muszą iść w parze z funkcjonalnością i ponadczasowością rozwiązań.
Skontaktuj się z nami

Projektowanie to proces kreatywny i analityczny – dążymy do tego, by przestrzeń była funkcjonalna, estetyczna, ciekawa programowo, bezpieczna oraz dostosowana do warunków środowiskowych.

Krajobraz

Dział poświęcony projektom architektoniczno-krajobrazowym – projektom zagospodarowania terenów bogatych w zieleń i projektom przyjaznym społecznościom.

Wnętrze

Dział poświęcony projektom wystaw i ekspozycji oraz aranżacji wnętrz o tematyce edukacyjnej.

Pracownia modeli

Dział poświęcony twórczości manualnej – projektowaniu i wykonywaniu makiet, modeli, kreatywnych pomocy edukacyjnych.

Zobacz czym jeszcze się zajmujemy!

Przejdź do oferty

Wybrane projekty

Kompleks obszarów zielonych w Staszowie

Na obszary objęte opracowaniem składa się trzynaście odrębnych      obszarów zieleni miejskiej zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

ZOBACZ WIĘCEJ
Plan zagospodarowania zieleni w Staszowie

Otoczenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Obszar objęty opracowaniem stanowi fragment systemu zieleni w otoczeniu Zespołu Staromiejskiego i jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO jako „strefa buforowa”.

zobacz więcej

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa

Koncepcja adaptacji budynku zakłada podział budynku na przestrzeń ekspozycyjną i przestrzeń kreatywną.

zobacz więcej
Zobacz wszystkie projekty

Dzięki otwartości i twórczym pomysłom p. Marty współpraca układała się owocnie. Zastosowane rozwiązania plastyczne i realizowane koncepcje dały efekt zadowalający obie strony – powstało interesujące dzieło prezentowane w nowym obiekcie wystawienniczym GPN. Jego walory edukacyjne i estetyczne są wysoko oceniane przez wszystkich odwiedzających wystawę.

mgr inż. Janusz Tomasiewicz, Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego

Sposób realizacji usługi, gotowość do współpracy oraz profesjonalizm wykonawcy spełniły nasze oczekiwania i zostały wysoko ocenione. Firmę Gringoo Architektura Krajobrazu rekomenduję jako godnego zaufania, rzetelnego partnera, gwarantującego wysoką jakość usług

mgr Leszek Kopeć, Burmistrz Staszowa